Tadeusz Mróz - Etatowy Członek Zarządu

Etatowy Członek Zarządu Tadeusz Mróz urodzony w 1958 r. w Sokołowie Podlaskim, żonaty czworo dzieci. Od urodzenia zamieszkały w Kosowie Lackim. Absolwent Wydziału Techniki Rolniczej i Leśnej SGGW-AR w Warszawie. W działalność samorządową zaangażowany od roku 2006. Pełnione w tym czasie funkcje to: Radny Powiatowy, Członek Zarządu Powiatu i Vice Przewodniczący Rady Powiatu. W latach 2009-2010 Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki. Obecnie od roku 2011 Etatowy Członek Zarządu Powiatu.