Marta Sosnowska - Wicestarosta Sokołowski

Wicestarosta - Marta Sosnowska. Urodzona w 1963 roku w Mokobodach obecnie mieszka w Siedlcach. Mężatka, trójka dzieci. Absolwentka Wydziału Zarządzania Akademii Podlaskiej. Doświadczenie zawodowe zdobyła w sektorze bankowym i finansowym oraz samorządzie terytorialnym. Pracę zawodową rozpoczęła w 1983 roku w Oddziale Wojewódzkim w Siedlcach Narodowego Banku Polskiego na stanowisku inspektora ds. kredytowania jednostek gospodarczych. Od czerwca 2007 roku, menedżer klienta w Centrum Klientów Korporacyjnych Banku PEKAO S.A. Oddział w Siedlcach. W 2007 roku zastępca Prezydenta Siedlec. Od 2011 roku do chwili obecnej Wicestarosta Sokołowski.