Inwestycje drogowe

Lp.

Nazwa zadania

Wartość inwestycji w zł

1.

Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 4228W w Przywózkach, gm. Sokołów Podlaski na odc. o długości łącznej 0,445km wraz z odwodnieniem

 

640 078,83 zł

2.

Przebudowa mostu na rzece Buczynka

w Wólce Rytelskiej, na drodze kategorii

powiatowej nr 3904W

 

700 395,69 zł

3.

Remont drogi kategorii powiatowej nr 3928W na odcinku Bielany Żyłaki - Kudelczyn, o długości
łącznej 2,702km

 

515 617,62 zł

4.

Odbudowa drogi kategorii powiatowej

nr 3903W, na odcinku Rytele Wszołki -

Rytele Święckie - granica administracyjna

powiatu sokołowskiego, o długości 6,306km

 

2 683 551,89 zł

5.

Odbudowa drogi kategorii powiatowej nr 3922W, 
 na odcinku Jabłonna Lacka - Krzemień Wieś –Wieska,
o długości 3,000km

 

961 850,64 zł

6.

Odbudowa drogi kategorii powiatowej

nr 3905W, na odcinku Nowa Wieś - Stary Ratyniec, o długości 3,375km

 

558 015,38 zł

7.

Przebudowa chodnika i zjazdów na drodze kategorii powiatowej nr 3903W w Rytelach Święckich – strona południowa – Etap II

 

26 160,32 zł

8.

Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3923W na odcinku o długości 0,471km, we wsi Mołożew Wieś i Mołożew Dwór

 

186 091,95 zł

9.

Przebudowa chodnika i zjazdów naul. Spółdzielczej w Sterdyni – droga kategorii powiatowej nr 3907W

 

97 176,15 zł

10.

Przebudowa drogi kategorii powiatowejnr 4235W, na odcinku o długości 300m we wsi Suchodół Włościański

 

69 216,76 zł

11.

Przebudowa chodnika i zjazdów, na drodze kategorii powiatowej nr 3919W w Tchórznicy Włościańskiej

 

123 263,72 zł

12.

Przebudowa drogi kategorii powiatowej

nr 3902W w Tosiach, na docinku 345m

 

88 382,51 zł

13.

 

 

Przebudowa drogi kategorii powiatowejnr 3918W,   na odcinku Rogów-Repkiw km 12+458 – 16+649

 

2 604 493,92 zł

14.

Odnowa nawierzchni jezdni ulicy Piłsudskiego                  
 w Sokołowie Podlaskim na odcinku od ul. Bartoszowej do skrzyżowaniaz ul. Wolności

1 400 000,00 zł

15.

Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3932W Repki-Borychów- Wyrozęby - Sawice - granica powiatu, na terenie gminy Repki, w powiecie sokołowskim, o długości 5,289 km

3 892 394, 86 zł

16.

Modernizacja nawierzchni dróg kategorii powiatowejnr : 3911W i 3912W w Nowym Ratyńcu, gm. Sterdyń,            
 na odcinku o długości 0,266 km

199 832, 82 zł

 17.

Przebudowa mostu na drodze kategorii powiatowej nr 3921W w Niecieczy, gm. Sabnie

388 176,35 zł

 18.

Odbudowa drogi kategorii powiatowej Nr 3936W, na odcinku od drogi krajowejnr 62 we Frankopolu do granicy powiatu sokołowskiego, gm. Repki,o długosci 0,566 km

530 150, 57 zł

 19.

Inwestycje na terenie miasta Sokołów Podlaski :

- dokończenie budowy nawierzchni                                    
   ul. Grunwaldzkiej - 0,320km

- odnowa nawierzchni ulicy Lipowej - 1,029km

   i Skłodowskiej - 0,305km

- progi zwalniające na ul. W. Polskiego (4szt.)

   i Bartoszowej (3szt.)

- przejścia dla pieszych na ul. Piłsudskiego

 

59 160, 39 zł

 

548 490, 46 zł

 

11 562, 00 zł

 

6 821, 58 zł

 20.

   Przebudowa zjazdów z drogi kategorii powiatowej nr 3932W   na stację paliw w Repkach i na działkę nr 347w Wyrozębach

11 001, 34 zł

 21.

Wykonanie remontu betonem asfaltowym nawierzchni jezdni drogi kategorii powiatowejnr 3912W w Nowym Buczynie, na odcinkuo długości 549,5m

55 000, 00 zł

 

22.

Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3921W, na odcinku Nieciecz Dwór – Bujały

 Gniewosze, od km 6+563 do km 10+208

 

2 068 482,39 zł

 

23.

Przebudowa drogi powiatowej nr 3914W, na odcinku granica powiatu sokołowskiego

Karolew - Węże, od km 0+000 do km 6+323,36

 

 

4 550 417,96 zł

 

24.

Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3918W, na odcinku Rogów-Repki

w km 12+458-16+649

 

 

374 515,28 zł

 

25.

Przebudowa drogi powiatowej nr 3909W i 3920W w Dzierzbach, gm. Jabłonna Lacka

 od km 10+625 do km 11+392,1, od km 4+142,10 do km 4+500

 

1 127 031,53 zł

 

26.

Przebudowa mostu na rzece Stara Rzeka w m. Bielany Jarosławy, w ciągu drogi powiatowej

nr 3939W

 

 

885 134,68 zł

27.

Przebudowa chodnika i zjazdów na drodze kategorii powiatowej nr 3928W w Rogowie wraz z odwodnieniem

 

40 209,68 zł

28.

Modernizacja drogi kategorii powiatowej nr 3910W w Szwejkach, gm. Sterdyń, na odcinku

           o długości łącznej 0,400km

 

 

139 151,13 zł