Decyzja G.661.9.2014/273 z dnia 22.06.2020 r. zatwierdzająca projekt scalenia obiektu Łuzki

Decyzja G.661.9.2014/273 z dnia 22.06.2020 r. zatwierdzająca projekt scalenia obiektu Łuzki

Treść Decyzji znajduje się TUTAJ

Mapa obszaru scalenia obiektu Łuzki - załącznik nr 1 do decyzji znajduje się TUTAJ

Załącznik nr 2 do decyzji znajduje się TUTAJ

Załącznik nr 3 do decyzji znajduje się TUTAJ

Załącznik nr 4 do decyzji znajduje się TUTAJ

Załącznik nr 5 do decyzji znajduje się TUTAJ

Załącznik nr 6 do decyzji znajduje się TUTAJ

Załącznik nr 7 do decyzji znajduje się TUTAJ