Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

Komisja zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

 

W załączniku znajdującym się  tutaj  znajduje się treść ogłoszenia, formularz zgłoszeniowy dla kandydatów oraz klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.