Zarząd Powiatu Sokołowskiego ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na organizację powiatowych szkolnych zawodów sportowych na terenie Powiatu Sokołowskiego w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w 2021 r.

ZARZĄD POWIATU SOKOŁOWSKIEGO OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) na organizację powiatowych szkolnych zawodów sportowych na terenie Powiatu Sokołowskiego w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w 2021 r.

 

Kliknij, aby otworzyć treść ogłoszenia