Uchwała nr 220/2020 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Uchwała nr 220/2020 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Czytaj więcej: Uchwała nr 220/2020 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru...

Ogłoszenie wyniku ogłoszonego w dniu 20 października 2020 r. konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Sokołowskim w 2021 r.

Ogłoszenie wyniku ogłoszonego w dniu 20 października 2020 r. konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Sokołowskim w 2021 r.

Czytaj więcej: Ogłoszenie wyniku ogłoszonego w dniu 20 października 2020 r. konkursu ofert dla organizacji...

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

Komisja zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

ARiMR: Pomoc dla posiadaczy chryzantem - najważniejsze informacje

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy dla posiadaczy chryzantem, którzy nie sprzedali tych kwiatów w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19.

Czytaj więcej: ARiMR: Pomoc dla posiadaczy chryzantem - najważniejsze informacje

Uchwała nr 198/2020 Zarządu Powiatu Sokołowskiego

Zarząd Powiatu Sokołowskiego podjął decyzji w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Czytaj więcej: Uchwała nr 198/2020 Zarządu Powiatu Sokołowskiego