Informacja o godzinach zdalnej obsługi interesantów w dniu 10.04.2020 r.

W dniu 10 kwietnia 2020 r. zdalna obsługa interesantów Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim odbywać się będzie w godzinach od  8.00 do 12.00

Ogłoszenie wyniku konkursu ofert na organizację powiatowych szkolnych zawodów sportowych na terenie powiatu sokołowskiego w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej

Ogłoszenie wyniku ogłoszonego w dniu 28 lutego 2020 r. konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r.poz 688 z późn. zm.), na organizację powiatowych szkolnych zawodów sportowych na terenie powiatu sokołowskiego w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

Czytaj więcej: Ogłoszenie wyniku konkursu ofert na organizację powiatowych szkolnych zawodów sportowych na...

Ostrzeżenie meteorologiczne o przymrozkach na terenie powiatu z dnia 24.03.2020 r.

Ostrzeżenie meteorologiczne o przymrozkach na terenie powiatu znajduje się tutaj

Czytaj więcej: Ostrzeżenie meteorologiczne o przymrozkach na terenie powiatu z dnia 24.03.2020 r.

ZMIANA ORGANIZACJI PRACY PUBLICZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM

Informacja o zmianie organizacji pracy w Publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sokołowie Podlaskim znajduje się tutaj

Czytaj więcej: ZMIANA ORGANIZACJI PRACY PUBLICZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM

Ostrzeżenie meteorologiczne o przymrozkach na terenie powiatu sokołowskiego

Ostrzeżenie o przymrozkach na terenie powiatu sokołowskiego znajduje się tutaj

Czytaj więcej: Ostrzeżenie meteorologiczne o przymrozkach na terenie powiatu sokołowskiego