Terminy Posiedzeń Komisji Stałych i Sesji

T E R M I N Y  

 P O S I E D Z E Ń  K O M I S J I  i  SESJI

 

Czytaj więcej: Terminy Posiedzeń Komisji Stałych i Sesji

"Przeciwdziałąnie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie sokołowskim" - zapytania ofertowe na personel zarządzający projektem

 

Zapytania ofertowe:

Czytaj więcej: "Przeciwdziałąnie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie sokołowskim" - zapytania ofertowe na personel...

XII Jarmark Bożonarodzeniowy

Czytaj więcej: XII Jarmark Bożonarodzeniowy

Protokół z otwarcia ofert na realizację zadania publicznego pn. "Organizacja i prowadzenie domu pomocy społecznej dla kobiet starych przewlekle somatycznie chorych"

Protokół DPS.pdf

Terminy Posiedzeń Komisji i Sesji

Czytaj więcej: Terminy Posiedzeń Komisji i Sesji