Komisje Stałe

 

 

Komisja Budżetu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Przewodniczący:  Bogdan Czarnocki

Skład komisji:

 

 

Jolanta Ciołkowska

Radna

  Bogdan Czarnocki

Radny

 

Ryszard Domański

Radny

 

Jacek Odziemczyk

Radny

 

Longina Oleszczuk

Radna

 

Marek Ratyński

Radny
 

Jerzy Strzała 

Radny

  Krzysztof Więsak 

Radny

 


Komisja Oświaty i Kultury

Przewodniczący:  Marek Ratyński

Skład komisji:

 

Bogdan Czarnocki

Radny

 

Longina Oleszczuk

Radna

  Andrzej Kietliński

Radny

  Grzegorz Kobyliński 

Radny

 

Urszula Krzymowska

Radna

 

Jacek Odziemczyk

Radny

  Marek Ratyński

Radny

  Sławomir Wróblewski

Radny


Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: Grzegorz Kobyliński

Skład komisji:

 

Leszek Iwaniuk

 

Radny

 

Wojciech Jańczuk 

Radny

 

Grzegorz Kobyliński

Radny

 

Urszula Krzymowska 

Radna

 

Łukasz Śmiejkowski 

RadnyKomisja Rolnictwa i Środowiska

Przewodniczący: Sławomir Wróblewski

Skład komisji:

 

Ryszard Domański

Radny

 

Wojciech Jańczuk

Radny

  Andrzej Kietliński

Radny

 

Jarosław Misiak

Radny

 

Jerzy Strzała

Radny

  Krzysztof Więsak

Radny

 

Sławomir Wróblewski

Radny

 

Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych

Przewodnicząca: Urszula Krzymowska

Skład komisji:

 

Jolanta Ciołkowska

Radna

 

Bogdan Czarnocki

Radny

 

Leszek Iwaniuk

Radny

  Urszula Krzymowska

Radna

  Jacek Odziemczyk 

Radny

  Jarosław Puścion 

Radny

  Marek Ratyński 

Radny

  Łukasz Śmiejkowski 

Radny


 

Komisja Skarg Wniosków i Petycji Rady Powiatu

Przewodniczący: Łukasz Śmiejkowski

Skład komisji:
 

Jarosław Misiak

Radny
 

Łukasz Śmiejkowski

Radny
 

Sławomir Wróblewski

Radny